M/Y Black Pearl prislista

7 800 sek per tim. minimidebitering, 6 timmar, upp till 18 pass
9 800 sek per tim. minimidebitering, 6 timmar, upp till 45 passagerare
82 500 sek per dygn övernattning ombord debiteras, 600: -/p, max 8 pers.
450 000 sek per vecka, 4 dubbelhytter för övernattande gäster

Framkörning till önskad upphämtningsplats debiteras. M/Y Black Pearls hemmahamn är Strandvägskajen 19 Stockholm

Vid eventuell förlängning av påbörjad charter debiteras kunden med 7 800:- sek per timme, för dag charter och med 80 000:- /dag vid dygnscharter. (Moms om 6% tillkommer på dessa priser.) Bränsle, hamnavgifter, mat & dryck tillkommer. Bränslekostnad debiteras med 280:-/ Nm

Bastu ombord

Under perioden april och maj samt september t.o.m december, måndag-torsdag
50 000 sek inklusive 8 timmar, max 18 passagerare. Övriga tider enligt minimidebitering.

BETALNINGSVILLKOR: Betalning mot faktura 10 dagar netto. Vid bekräftad order faktureras 30 % av charter hyran i förskott. Likviden utgör bokningsbekräftelse. Resterande hyra skall betalas senast dagen innan påbörjad charter. Övriga kostnader såsom bränsle, mat och dryck faktureras efter genomförd charter. Dröjsmålsränta debiteras med 2%/månad.

AVBOKNING: Vid avbokning mer än 30 dagar innan påbörjad charter debiteras kunden 10 % av charter hyran. Vid avbokning 15-30 dagar innan påbörjad charter debiteras kunden 30 % av totala charter hyran. Vid avbokning 3- 15 dagar innan påbörjad charter debiteras kunden 80 % charter hyran.

Vid avbokning mindre än 2 dagar innan påbörjad charter debiteras kunden 100 % charter hyran + mat.

Force Majeureklausul: I händelse av krig, statlig reglering, strejk, blockad, lockout eller annat arbetshinder, eldsvåda olyckshändelse eller annan omständighet utanför rederiets kontroll äger rederiet rätt att utan ersättningsskyldighet inställa eller på annan sätt omdisponera beställd resa.

SKADEGÖRELSE: I händelse av skadegörelse ombord är beställaren ersättningsskyldig.

Kontakta oss